BẠN CÓ SỐNG VÀ LÀM VIỆC DỰA TRÊN CÁC GIÁ TRỊ ???

CÁC GIÁ TRỊ AMWAY HƯỚNG ĐẾN 

  • WHERE LIFE GET BETTER (NƠI CUỘC SỐNG TRỞ NÊN TỐT ĐẸP HƠN): Amway ngày đêm nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu cho con người trên tiêu chí bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường trái đất, khiến cho con người, môi trường và thế giới ngày càng tốt đẹp hơn
  • THÀNH CÔNG LÀ GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC THÀNH CÔNG, CŨNG LÀ GIÚP CHÍNH MÌNH THÀNH CÔNG: đó là chân lý trong cuộc sống. Amway cũng theo đuổi chân lý này. Ở Amway, bạn chỉ có thể thành công khi trước hết nỗ lực giúp người khác thành công, rồi theo đó bạn cũng thành công
  • GIA ĐÌNH: Gia đình là chiếc nôi, là điểm tựa của mỗi người, đó cũng là điểm tựa của sự thành công. Gia Đình là nguồn động viên lớn nhất và cũng là nguồn động lực lớn nhất để thành công.
  • TỰ DO: Một môi trường tự do phát triển tiềm năng bản thân vô hạn, và TỰ DO cũng là đích đến của mỗi con người
  • HY VỌNG: Nếu không có hi vọng, cuộc sống sẽ mất đi ánh sáng và chìm vào tăm tối, và hi vọng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn giúp chúng ta tràn đầy năng lượng thực hiện những ước mơ, điều diệu kỳ trong cuộc sống.
  • TƯỞNG THƯỞNG: Chế độ kinh doanh, Sự tưởng thưởng, vinh danh đảm bảo công bằng với sự nỗ lực tương xứng của mỗi người dù ở cấp bậc nào, địa vị nào.
  • SỰ CỘNG TÁC: tinh thần hiểu biết, chia sẻ, yêu thương, cùng nhau có lợi, cùng nhau phát triển vì mục tiêu chung
  • SỰ LIÊM CHÍNH: Tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh. Hợp pháp, hợp lý, hợp tình.
  • TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN: Mỗi cá nhân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò, sứ mệnh của cá nhân mình và hành động trong phạm vi đó, từ đó đóng góp vai trò cá nhân mình cho tập thể

10 Dieu Nghiem Cam
10 Điều nghiêm cấm khi tham gia kinh doanh Amway